Serwis: 501 444 599  serwis@instalacje-poloczek.pl

Kondycjonowanie wody jest procesem polegającym na zapewnieniu właściwej jakości wody pitnej oraz technologicznej. Dozowanie różnego rodzaju preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów fizykochemicznych wody, w taki sposób, aby spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia. 

Niezwykle ważne jest prawidłowe określenie ilości potrzebnych środków chemicznych ponieważ zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża ich ilość wpływa negatywnie na urządzenia zainstalowane w ciągu technologicznym. Dawkowanie preparatów odbywa się najczęściej w postaci roztworów wodnych, przy użyciu układów dozujących. Układy takie składają się ze zbiornika na roztwór, pompy dozującej oraz przewodów doprowadzających. Podawanie odczynników przez pompę dozującą może się odbywać w zależności od sygnału wysyłanego np. z przepływomierza lub też istnieje możliwość regulacji częstotliwości pracy pompy oraz objętości dozowanego środka.

W wyniku zaniedbań eksploatacyjnych i niewłaściwego przygotowania wody do celów energetycznych następuje wytrącanie się osadów. Powodują one istotne pogarszanie wymiany ciepła, a w konsekwencji wzrost kosztów eksploatacji instalacji.

 Przyczyną powstawania osadów w instalacjach jest:

  • zbyt wysoka twardość wody;
  • wysokie zasolenie;
  • brak regularnego odsalania;
  • brak ochrony antykorozyjnej i stabilizacji twardości;
  • niskie prędkości przepływu;

Nasze produkty do kondycjonowania wody zapobiegają problemom eksploatacyjnym w nowych układach wody technologicznej, ograniczają i eliminują skutki postępujących procesów korozyjnych, wytrącania osadów kamienia i biologicznych w instalacjach, w których zaniechano prawidłowego przygotowania wody, czy to pitnej czy do celów energetycznych.

PRODUKTY DO KONDYCJONOWANIA WODY:

CZYSZCZENIA CHEMICZNE

Acidcleaner PZN 20

Przeznaczenie: czyszczenia chemiczne

Acidcleaner SFE 20

Przeznaczenie: czyszczenia chemiczne

Acidcleaner SKN 20

Przeznaczenie: czyszczenia chemiczne

PRODUKTY CZYSZCZĄCE - INNE

Passivator NEU 04

Przeznaczenie: czyszczenia chemiczne PASYWACJA

Neutraliser NOH 50

Przeznaczenie: czyszczenia chemiczne NEUTRALIZACJA

Waterdos ENT 53

Przeznaczenie: czyszczenia chemiczne - ŚRODEK PRZECIWPIENNY

Waterdos ENT 70

Przeznaczenie: czyszczenia chemiczne - ŚRODEK PRZECIWPIENNY

PRODUKTY DLA WODY PITNEJ

Aquados PHB 25

Przeznaczenie: stabilizacja wody pitnej

Aquados PHC 35

Przeznaczenie: stabilizacja wody pitnej

ANTYSKALANTY

Waterdos OSM 39

Przeznaczenie: Antyskalant - instalacje odwróconej osmozy

Waterdos OSM 51

Przeznaczenie: Antyskalant - instalacje odwróconej osmozy

Waterdos OSM 91

Przeznaczenie: Antyskalant - instalacje odwróconej osmozy

Produkty do instalacji chłodzenia i nawilżaczy

Waterdos CAD 12

Przeznaczenie: układy chłodzenia

Waterdos CPS 12

Przeznaczenie: układy chłodzenia

Waterdos FED 12

Przeznaczenie: układy chłodzenia

Waterdos KAZ 16

Przeznaczenie: układy chłodzenia

Waterdos KOR 06

Przeznaczenie: układy chłodzenia

Waterdos KVZ 12

Przeznaczenie: układy chłodzenia

BIOCYDY

Waterdos BCH 08

Przeznaczenie:  układy chłodzenia - BIOCYD w 100% skuteczny m.in. przeciw Legionelli

Waterdos CIT 48

Przeznaczenie:  układy chłodzenia - BIOCYD w 100% skuteczny m.in. przeciw Legionelli

PPODUKTY DO KOTŁÓW PAROWYCH I WODY GORĄCEJ

Waterdos KCA 23

Przeznaczenie: woda kotłowa i układy wody gorącej

Waterdos KPA 45

Przeznaczenie: woda kotłowa i układy wody gorącej

Waterdos OXA 90

Przeznaczenie: woda kotłowa i układy wody gorącej

Waterdos OXK 95

Przeznaczenie: woda kotłowa i układy wody gorącej

Waterdos RSK 20

Przeznaczenie: woda kotłowa i układy wody gorącej

PRODUKTY DO UKŁADÓW WODY GRZEWCZEJ

Waterdos CAN 11

Przeznaczenie: instalacje wody grzewczej

Waterdos FKN 28

Przeznaczenie: instalacje wody grzewczej - ochrona przed zamarzaniem

Waterdos HKN 78

Przeznaczenie: instalacje wody grzewczej

Waterdos SIK 78

Przeznaczenie: instalacje wody grzewczej

PRODUKTY DO KONDYCJONOWANIA WODY LODOWEJ

Waterdos PAL 78

Przeznaczenie: instalacje wody lodowej

Waterdos SIM 28

Przeznaczenie: instalacje wody lodowej

Dane techniczne produktu oraz szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowania: prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny.