Serwis: 501 444 599  serwis@instalacje-poloczek.pl

Niezwykle ważnym problemem jest zaopatrywanie rosnącej populacji ludności w wodę o właściwych parametrach higienicznych. To cenne dobro, jakim jest woda pitna, może wkrótce stać się towarem luksusowym. Jednocześnie istnieje cały szereg metod, które czynią wodę nadającą do picia, w szczególności chodzi o jej dezynfekcję. Eksploatacja układów wody – zarówno do celów technologicznych jak również chłodzenia - związana jest z niekorzystnymi zjawiskami takimi jak: wytrącanie osadów, zjawiska korozyjne, odkładanie zawiesin, rozwój życia biologicznego. Prowadzą one z kolei do zawyżonych i stale rosnących kosztów eksploatacji takich układów, wynikających z problemów z wymianą ciepła, uszkodzeniami urządzeń czy kosztów związanych z wyłączeniem z ruchu i czyszczeniem elementów instalacji. Problemy z eksploatacją takich układów mogą wręcz prowadzić do konieczności obniżenia wielkości produkcji lub jej całkowitego zatrzymania. Jedynie kompleksowe podejście pozwala na eliminację opisanych powyżej niekorzystnych zjawisk. Wymaga ono użycia zarówno odpowiednich urządzeń jak i środków chemicznych do uzdatniania wody a także odpowiedniego nadzoru technologicznego. 

Wybór metody jest uzależniony od końcowego przeznaczenia wody gdyż może być ona wykorzystana do uzdatniania wody kotłowej, chłodniczej, technologicznej, do klimatyzacji, lub też przy dezynfekcji. Wybór środka chemicznego oraz jego ilość są ściśle zależne od parametrów fizykochemicznych znajdujących się w wodzie oraz ich stężenia.